واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

من...
زندانی یک رویای ناتمام...
تو...
ملاقاتی دائمی این قول و قرار...

تا حکم هر یک از ما انفرادی است...
حصار حوصله ها تنگ تر می شود...
هیچ هوای تازه ای نیست... 
پشت این میله های اضطرار...

جان می رود ای جان...
هی نگو تو نرو، تو بمان...
یک بار هم که شده...
دست از سر این بی حوصلگی ها بردار...

نوشته شده در جمعه 6 مرداد 1396 ساعت 00:36 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
خواب فردا
بیچاره من
سپید و کوتاه
تمام ماجراها
تاریکی
یک عمر
سایه
کوه
و تمام
و دیگر هیچ