واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

بعضی از شب ها...
به جای ماه در آسمان...
غم بر آدم می تابد...

 درست همان شب های که...
از همه چیز خسته ای...
آن وقت به آسمان و ماه نگاه می کنی...
اما انگار ماه هم خسته و کم حوصله است...

فصل ها می آیند و می روند...
اما تو...
انگار نه انگار که فصل نداری...

از وقتی که رفته ای... 
همه چیز را با خود برده ای...
کاش حداقل موقع رفتن...
می گفتی کدام فصل خواهی آمد...
تا من در تقویم عمر، روزها را خط بزنم...

نوشته شده در شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 00:38 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
یک تکه از آسمان
خواب
خسته ام
از خواب هایم بگذر
غزل عاشقانه
از تو می گویم
هستی و نیستی
فاصله
حواست هست
داستان