واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

بعضی از شب ها...
به جای ماه در آسمان...
غم بر آدم می تابد...

 درست همان شب های که...
از همه چیز خسته ای...
آن وقت به آسمان و ماه نگاه می کنی...
اما انگار ماه هم خسته و کم حوصله است...

فصل ها می آیند و می روند...
اما تو...
انگار نه انگار که فصل نداری...

از وقتی که رفته ای... 
همه چیز را با خود برده ای...
کاش حداقل موقع رفتن...
می گفتی کدام فصل خواهی آمد...
تا من در تقویم عمر، روزها را خط بزنم...

نوشته شده در جمعه 13 مرداد 1396 ساعت 23:38 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
خواب فردا
بیچاره من
سپید و کوتاه
تمام ماجراها
تاریکی
یک عمر
سایه
کوه
و تمام
و دیگر هیچ