واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

نه کلبه ای دارم...
در جنگل و ساحل این دنیا...
نه اسبی برای تاختن در دشت ها...
تا زندگی را به کامت شیرین کنم...

اما من تو را دارم...
که به رویاهایم رنگ داده ای...
مثل فصل ها...
گاهی معتدل...
گاهی گرم و گاهی سرد...

اما مانده ام که اگر...
قرار بود سهم ما فقط رویا باشد...
 دنیا را چرا خدا آفریده...
بعد به این می رسم که...
خدا دنیا را آفرید تا...
تو را به دنیا برآورد...

نوشته شده در چهارشنبه 1 شهریور 1396 ساعت 00:48 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
یک تکه از آسمان
خواب
خسته ام
از خواب هایم بگذر
غزل عاشقانه
از تو می گویم
هستی و نیستی
فاصله
حواست هست
داستان