واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

نه کلبه ای دارم...
در جنگل و ساحل این دنیا...
نه اسبی برای تاختن در دشت ها...
تا زندگی را به کامت شیرین کنم...

اما من تو را دارم...
که به رویاهایم رنگ داده ای...
مثل فصل ها...
گاهی معتدل...
گاهی گرم و گاهی سرد...

اما مانده ام که اگر...
قرار بود سهم ما فقط رویا باشد...
 دنیا را چرا خدا آفریده...
بعد به این می رسم که...
خدا دنیا را آفرید تا...
تو را به دنیا برآورد...

نوشته شده در سه شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 23:48 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
خواب فردا
بیچاره من
سپید و کوتاه
تمام ماجراها
تاریکی
یک عمر
سایه
کوه
و تمام
و دیگر هیچ