واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

تو را به شب می سپارم...
به آنجا که از اول آمدی...
به آنجا که همیشه در آن پرسه زدی...
به آنجا که هر بار مرا یاد تو انداخت...

تو را به شب می سپارم...
به آرام ترین زمان...
به رویایی ترین جای دنیا...
به عمیق ترین سطح از پرواز...

شب یک عاشقانه است...
که از تمام دیدنی ها چشم بسته...
تا با ندیدن آن همه واقعیت...
برای عاشقانه هایش جا باز کند...

شب عاشقی است که...
در ذهنش چیزی نیست...
جز یک رویای عمیق...
که تا همیشه امتداد دارد...

نوشته شده در پنجشنبه 2 شهریور 1396 ساعت 23:46 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
خواب فردا
بیچاره من
سپید و کوتاه
تمام ماجراها
تاریکی
یک عمر
سایه
کوه
و تمام
و دیگر هیچ