واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

مثل یک راز...
ناپدید شد از نقطه آغاز...
آنکه پا گذاشت روی بالهای پرواز...

زندگی همیشه لب و لبخند نیست...
زندگی پُر خم ابروست...
زندگی چشم های پاییز است...
زندگی عاشق رفتن است...
زندگی یک جاده یک طرفه است...
زندگی بی حوصله تر از ناز آدم هاست...

همچنان ایستاده ام...
گاهی میان بهت نگاه ها...
گاهی در خم ابرو ها...
گاهی تنهای تنها با خیالی...
گاهی با توِ بی تو...

من چیزی برای از دست دادن ندارم...
چون اصلا چیزی ندارم...
جز خیال تو...
که آن هم جز من کسی را ندارد...
خیال ها برای بلند پروازی...
یک آسمان بزرگ و خلوت می خواهد...
و من خود آن آسمان هستم...

نوشته شده در یکشنبه 12 شهریور 1396 ساعت 00:41 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
یک تکه از آسمان
خواب
خسته ام
از خواب هایم بگذر
غزل عاشقانه
از تو می گویم
هستی و نیستی
فاصله
حواست هست
داستان