واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

آدم ها...
وقتی پرواز را یاد می گیرند که...
به هم می رسند...
تا قبل از آن فقط...
در رویاهایشان پرواز می کنند...

اما پرواز هم...
مثل سال های گذر عمر...
فصل دارد...
اگر فصل پرواز بگذرد...
آدم ها زمین گیر می شوند...
مثل پرنده ای که...
وقت کوچ کردنش بگذرد...

آدم ها وقتی به می رسند...
مثل دو کبوتر می شوند...
دو کبوتر عاشق...
که فقط فکر پرواز هستند...
و اینقدر پرواز می کنند...
که آن سوی دنیا را هم می بینند...

اما خدا نکند که...
وقت زمین آمدن...
در مسیر باد و ابر ها...
همدیگر را گم کنند...
آن‌وقت به پایان فصل پرواز خواهند رسید...

نوشته شده در جمعه 24 شهریور 1396 ساعت 01:25 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
خواب فردا
بیچاره من
سپید و کوتاه
تمام ماجراها
تاریکی
یک عمر
سایه
کوه
و تمام
و دیگر هیچ