واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

در هجوم سبز تو...
باد پا درمیانی کرد...
پاییز لبخندی زد و...
برگی زرد شد و وسط خیابان نشست...

درخت ناگهان فریاد زد...
و به خود لرزید...
آدم ها بی تفاوت گذشتند...
انگار کسی متوجه نشد...
با اینکه هر کدام در ذهن خود...
برگ زردی داشتند...
که سال ها قبل به دل نشسته بود...

شاید ما دچار عادت شده ایم...
که اینطور به اطرافمان...
و آن کسی که هر روز در آئینه می بینیم...
بی تفاوت شده ایم...

نوشته شده در سه شنبه 4 مهر 1396 ساعت 01:22 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
یک تکه از آسمان
خواب
خسته ام
از خواب هایم بگذر
غزل عاشقانه
از تو می گویم
هستی و نیستی
فاصله
حواست هست
داستان