واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

باران که می زند...
ترانه خوان می شود تمام زمین...
سمفونی از آهنگ زندگی...
دائم گوش نواز می شود لحظه ها را...

حتی چتر ها...
به آواز می خوانند...
نت های فکر عابر تنهایی را که...
در خیالش برای نرسیدن پافشاری می کند...

پاییز...
استاد گریاندن آسمان است...
حتی شده به بهانه...
افتادن اولین و آخرین برگ از درخت...

گاهی اینقدر باران می گیرد که...
سقف آسمان کوتاه می شود...
و دانه های فکر...
تمام آدم ها را خیس می کنند...

نوشته شده در سه شنبه 11 مهر 1396 ساعت 17:33 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
خواب فردا
بیچاره من
سپید و کوتاه
تمام ماجراها
تاریکی
یک عمر
سایه
کوه
و تمام
و دیگر هیچ