واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

در آن حجم از خودم مانده ام که...
مسیر خودش را دارد...
و هیچ‌وقت هیچ کجا...
با من هم جهت نمی شود...

من اگر شاد باشم...
و یا اگر به دیدار پنجره بروم...
تا به هوای پاییز و منظره ی موقتی اش...
لبخندی را تقدیم کنم...
آن حجم همیشه در خود من...
جز غم کسی را نخواهد دید...
و جز او با کسی حرف نمی زند...

گاهی فکر می کنم...
شاید من هم مثل او...
با خودم غریبه شده ام...
که این طور با خودم درگیرم...
و هنوز هم بعد این مدت...
نمی توانم با خودم کنار بیایم 

نوشته شده در سه شنبه 18 مهر 1396 ساعت 23:11 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
خواب فردا
بیچاره من
سپید و کوتاه
تمام ماجراها
تاریکی
یک عمر
سایه
کوه
و تمام
و دیگر هیچ