واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

خودم را غرق کرده ام...
دیگر به هیچ هوایی...
نفس نمی کشم...
جز سراب ها...

هر بار که...
یادم می آید نفسی تازه کنم...
یادم را در یکی از همین سراب ها...
خفه می کنم...

من هم گاهی...
دوست دارم پرنده باشم...
اما پرنده بودن، هوا می خواهد...
آسمان می خواهد...
و یک جفت بال برای پرواز می خواهد...

نمیشه هم پرنده بود...
هم هوا و آسمان...
گاهی باید فقط آدم بود...
تا همه این ها را فهمید...

نوشته شده در پنجشنبه 20 مهر 1396 ساعت 23:49 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
در امتداد شب
تصویر
شب و آسمان
این همه گذشته
هذیان های من
ذات عاشقی
وهم
دلتنگی
خواب
حال خراب