واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

پاییز برای همه...
یک جای خالی دارد...
یک جاده...
یک سقوط...
یک مسافر...

هر برگ زیر پا...
نفس های را نفس کشیده...
که از شدت سوز دلشان...
این گونه زرد و سرد شد...
و ناگهان سقوط کرد...

پاییز تکرار می شود...
تا به ما یادآوری کند که...
اگر دستان کسی را نگیریم...
سرد خواهیم شد و زرد...

و خاطره...
آخرین نفس خواهد بود...
که  در مسیر سقوط...
به اجبار خواهیم چشید...

نوشته شده در یکشنبه 23 مهر 1396 ساعت 23:49 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
خواب فردا
بیچاره من
سپید و کوتاه
تمام ماجراها
تاریکی
یک عمر
سایه
کوه
و تمام
و دیگر هیچ