واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

پرواز در مه...
زندگی در رویا...
فریاد در سکوت...

چه کسی می داند...
زندگی چند بخش است...
چرا هرگز از خودمان نپرسیدم...
که نفس کشیدن چه رنگی است...
یا که چرا آهنگ زندگی...
مدام تکرار می شود...

یا که چرا آدم ها...
تمام راه ها را می روند...
اما در نهایت برای همه عمر...
در ایستگاه می نشینند...
و برای مسافران قطار های که می گذرند...
فقط دست تکان می دهند...

پرواز در مه...
چه فرقی با قدم زدن در رویا دارد...
چرا کسی سکوت مه را...
با یک فریاد واقعی نمی شکند...
کدام رویی ما آدم ها مه را طلسم کرده...
که نور را از خود عبور نمی دهد...

نوشته شده در پنجشنبه 4 آبان 1396 ساعت 23:09 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
یک تکه از آسمان
خواب
خسته ام
از خواب هایم بگذر
غزل عاشقانه
از تو می گویم
هستی و نیستی
فاصله
حواست هست
داستان