واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

در تمام شعرها...
تو می روی و من...
فقط کلمه به کلمه...
رفتنت را دنبال می کنم...

هیچ کلمه ای در هیچ شعری...
نمی تواند تو را برگرداند...
مگر در خیال...
که آن هم...
تو سکوت کرده ای...
و چشمانت حرف می زنند...

کسی باید باشد که...
سکوت این کلمات را معنی کند...
کسی باید باشد که...
دیگر این کلمات...
معنی رفتن ندهند...
کسی باید باشد که...
اگر قرار شد چشمانش حرف بزند...
 خودش بوی خیال ندهند...

نوشته شده در شنبه 6 آبان 1396 ساعت 22:21 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
خواب فردا
بیچاره من
سپید و کوتاه
تمام ماجراها
تاریکی
یک عمر
سایه
کوه
و تمام
و دیگر هیچ