واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

قصه ابرها و ماه...
قصه بغض ما آدم هاست...
که هی میخوریم...
و هی هیچ اتفاقی نمی افتد...
جز این که...
همه چیز در چشم مان تاریک شود...

فاصله هم...
در این میان بی تقصیر نیست...
وگرنه کجا مانعی...
جرات سد کردن فاصله هاست...
آن هم وقتی که...
چشم ها منتظرند...

باید از فاصله ها گذشت...
چشم ها را باید بست...
برای کسی که...
بال پرواز ندارد...
مرغ خیال هم خوش صداست...

شاید در همین نزدیکی ها...
در برکه ای نزدیک...
ماه خانه ای دارد...
باید خوب گوش کرد...
و چشم ها را از آسمان گرفت...

نوشته شده در دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت 00:05 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
در امتداد شب
تصویر
شب و آسمان
این همه گذشته
هذیان های من
ذات عاشقی
وهم
دلتنگی
خواب
حال خراب