واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

قصه ابرها و ماه...
قصه بغض ما آدم هاست...
که هی میخوریم...
و هی هیچ اتفاقی نمی افتد...
جز این که...
همه چیز در چشم مان تاریک شود...

فاصله هم...
در این میان بی تقصیر نیست...
وگرنه کجا مانعی...
جرات سد کردن فاصله هاست...
آن هم وقتی که...
چشم ها منتظرند...

باید از فاصله ها گذشت...
چشم ها را باید بست...
برای کسی که...
بال پرواز ندارد...
مرغ خیال هم خوش صداست...

شاید در همین نزدیکی ها...
در برکه ای نزدیک...
ماه خانه ای دارد...
باید خوب گوش کرد...
و چشم ها را از آسمان گرفت...

نوشته شده در یکشنبه 14 آبان 1396 ساعت 23:05 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
نفس هایم
کابوس هر شب
عابر بهمن
شب تولدم
آئینه
جمعه
باد
زندگی
زنجیر چشمان تو
قفس خیال