واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

تو خود پروازی...
در یک آسمان پرنده...
تو آن نگاه بی پایانی...
در امتداد یک پنجره... 
رهایی، راه توست...
از درب آسمان هشتم...

از نگاه تو...
روشنایی می گیرد...
تمام راه‌های رسیدن...
چه بیهوده است...
بریدن حتی یک لحظه ای نگاه...
در امتداد تمام نرسیدن ها...

مهربان تر از مادر...
روشن تر از ماه...
نامت شمعی است...
برای شب های تاریک...
این وطن بی نام تو...
نیست در هیچ آسمانی پا بر جا...

نوشته شده در یکشنبه 28 آبان 1396 ساعت 00:00 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
آلبوم عکس
یه دیوار
کوه
سکوت جنگل
ترانه چشمانت
داستان
آخرین تصویر
قله تنهایی
تغییر فصل
آشوب باران