واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

هر آدم در خود...
یک موسیقی دارد...
یک موسیقی درونی...
که به زندگیش ریتم می دهد...
و همینطور به زندگی اطرافیانش...

برای همین که...
با ورود افراد به زندگی ما...
زندگی ما ریتم بهتری به خود می گیرد...
و با رفتنش هم...
ریتم زندگی ما تغییر می کند...

وقتی های که...
جای کسی در زندگی آدم ها خالی می شود...
آدم ها در تنهایی خود...
شروع می کنند به ساختن یک موسیقی دیگر...
یک موسیقی غمگین...

در واقع...
آدم ها همیشه در حال تغییر هستند...
و با این تغییر...
موسیقی زندگیشان هم تغییر می کند...

هر آدمی...
یک موسیقی بلند است...
یک موسیقی بلند گریه و خنده...
یک موسیقی بلند آشنا و غریبه...
یک موسیقی بلند تنهایی...
که در خلوت خود به آن گوش می دهد...

نوشته شده در جمعه 3 آذر 1396 ساعت 22:15 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
قدم هایت
هنوز کمی امیدوارم
دست جا مانده
سپید
آدم های کاغذی
بگذار آسمان بتپد
همزاد فاصله‌ها
انتهای شب
اولین اشتباه
سایه