واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

هر آدم در خود...
یک موسیقی دارد...
یک موسیقی درونی...
که به زندگیش ریتم می دهد...
و همینطور به زندگی اطرافیانش...

برای همین که...
با ورود افراد به زندگی ما...
زندگی ما ریتم بهتری به خود می گیرد...
و با رفتنش هم...
ریتم زندگی ما تغییر می کند...

وقتی های که...
جای کسی در زندگی آدم ها خالی می شود...
آدم ها در تنهایی خود...
شروع می کنند به ساختن یک موسیقی دیگر...
یک موسیقی غمگین...

در واقع...
آدم ها همیشه در حال تغییر هستند...
و با این تغییر...
موسیقی زندگیشان هم تغییر می کند...

هر آدمی...
یک موسیقی بلند است...
یک موسیقی بلند گریه و خنده...
یک موسیقی بلند آشنا و غریبه...
یک موسیقی بلند تنهایی...
که در خلوت خود به آن گوش می دهد...

نوشته شده در جمعه 3 آذر 1396 ساعت 23:15 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
در امتداد شب
تصویر
شب و آسمان
این همه گذشته
هذیان های من
ذات عاشقی
وهم
دلتنگی
خواب
حال خراب