واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

ما مبتلا به درمانیم...
یعنی درد ندیده...
از هر طرف به دنبال درمانیم...

رسیدن هدف رَهرو نیست...
بگذار هدف تا می تواند دورتر شود...
دور و دور، حتی دور تر از رسیدن...
رسیدن هدف نیست...
هدف رفتن و رفتن است...

ما آدم های ماندن نیستیم...
پس چرا باید زود برسیم...
در حالی که نمی‌دانیم رسیدنی در کار نیست...
ما فقط با هم همراه می شویم...
آن هم برای رفتن...

چه جاها که اشتباه کردیم...
و با دیدن رویای بهتر ...
رفتن را فراموش کردیم...
سال ها گذشت و گذشت...
و ما همچنان در خود ماندیم...

نوشته شده در سه شنبه 7 آذر 1396 ساعت 22:27 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
قدم هایت
هنوز کمی امیدوارم
دست جا مانده
سپید
آدم های کاغذی
بگذار آسمان بتپد
همزاد فاصله‌ها
انتهای شب
اولین اشتباه
سایه