واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

گاهی که با آئینه تنها می شوم...
از تو می گویم...
اغلب چیزی نمی گوید...
اما گاهی در جواب حرف هایم...
با سکوت سرزنشم می کند...
که دیگر ساکت باش...

گاهی به من اشاره می کند... 
و با زبان بی زبانی... 
می گوید که این تو...
همان دیروزی است که می‌گویی... 
فردایت هم همین حوالی است...
فقط کافی است دقیق تر به خودت نگاه کنی...

اما هر بار...
من یک جواب بیشتر ندارم...
و آن این که... 
هیچ کسی برای دیدن خودش...
به پای آئینه نمی آید...

آدم ها جلوی آئینه می ایستند...
چون در چشم هایشان...
دنبال کسی می گردند...
همان کسی که...
روزی تصویرش منعکس بود...

نوشته شده در دوشنبه 13 آذر 1396 ساعت 23:12 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
قدم هایت
هنوز کمی امیدوارم
دست جا مانده
سپید
آدم های کاغذی
بگذار آسمان بتپد
همزاد فاصله‌ها
انتهای شب
اولین اشتباه
سایه