واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

هر آدمی...
در ذهن خود آلبوم عکسی دارد...
مثل آلبوم عکس های قدیمی...
که پر از خاطره است...

کافیه یه تصویر...
از یه خاطره بیاد توی ذهن...
آنوقت امکان ندارد که...
یک آلبوم از خاطرات...
توی ذهن مرور نشود...

هر تصویر از این آلبوم...
به تنهایی یک سفرِ...
یک سفر به روزهای که...
هیچوقت تکرار نشد...
و نه شاید که حتما...
دیگر تکرار نخواهد شد...

اما چیزی هست در این میان...
که همراه با همین آلبوم عکس ورق خورد...
بی آنکه کسی متوجه گذشتنش شده باشد...
و آن جوانی است...

انگار کسی...
در بین مرور خاطرات دیروز...
متوجه ورق خوردن آلبوم عمر نیست...

نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1396 ساعت 00:44 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
در امتداد شب
تصویر
شب و آسمان
این همه گذشته
هذیان های من
ذات عاشقی
وهم
دلتنگی
خواب
حال خراب