واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

هر آدمی...
در ذهن خود آلبوم عکسی دارد...
مثل آلبوم عکس های قدیمی...
که پر از خاطره است...

کافیه یه تصویر...
از یه خاطره بیاد توی ذهن...
آنوقت امکان ندارد که...
یک آلبوم از خاطرات...
توی ذهن مرور نشود...

هر تصویر از این آلبوم...
به تنهایی یک سفرِ...
یک سفر به روزهای که...
هیچوقت تکرار نشد...
و نه شاید که حتما...
دیگر تکرار نخواهد شد...

اما چیزی هست در این میان...
که همراه با همین آلبوم عکس ورق خورد...
بی آنکه کسی متوجه گذشتنش شده باشد...
و آن جوانی است...

انگار کسی...
در بین مرور خاطرات دیروز...
متوجه ورق خوردن آلبوم عمر نیست...

نوشته شده در چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 23:44 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
نفس هایم
کابوس هر شب
عابر بهمن
شب تولدم
آئینه
جمعه
باد
زندگی
زنجیر چشمان تو
قفس خیال