واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

یلدا...
آخرین برگ پاییز است که...
در یک شب نشینی طولانی...
به زمین خواهد نشست...

و بعد از آن...
پاییز در انتهای تاریکی...
ناپدید خواهد شد...
خواهد رفت و رفت...
تا در خاطرات...
جایی برای خود پیدا کند..
هرچند کوچک و شیرین...
یا بزرگ و تلخ...

شب ماند و ماند...
تا شاید پاییز نرود...
اما پاییز روزها پیش...
رفته بود...
همان موقع که...
با آمدنش رنگ روزگار زرد شده بود...

حالا فردا که...
در صبح باز شود...
نه از پاییز خبری است...
و نه از دفتر خاطرات درخت...
انگار هرگز کسی...
در هیچ خیابانی قدم نزده...

نوشته شده در جمعه 1 دی 1396 ساعت 00:32 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
در امتداد شب
تصویر
شب و آسمان
این همه گذشته
هذیان های من
ذات عاشقی
وهم
دلتنگی
خواب
حال خراب