واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

اگر قرار شد به خوابم نیایی...
مدام از خیالم هم گذر نکن...

قرار نیست که همیشه...
من به فکر تو باشم...
کمی هم تو به فکر من باش...
و گاه گداری به خوابم بیا...

اینطور که تو بی خیالی...
اگر این حرف ها و کلمات هم بی خیال بودند...
دیگر شعری نبود تا تو...
دزدکی بخوانی...

حالا که حرف از دزدکی شد...
بگذار آشکارا بگویم...
من هم همینطور دزدکی...
دوستت دارم...

نوشته شده در پنجشنبه 7 دی 1396 ساعت 00:50 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
در امتداد شب
تصویر
شب و آسمان
این همه گذشته
هذیان های من
ذات عاشقی
وهم
دلتنگی
خواب
حال خراب