واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

آمدنت بهانه بود...
برای بردن لبخند...
و بی قرار کردن کلمات...
تا مدام هذیان بگویند...
جاده را به پنجره بدوزند...
و ماه را به آسمان...

باور کن این حرف ها...
دیگر قصه مادربزرگ نیست...
این حرف ها دردند...
که در من پیچیده اند...
با این حرف ها نمیشه خوابید...
فقط باید بیداری کشید...

آمدنت بهانه بود...
بهانه ی خواب های آشفته...
و رفتنت نشانه...
نشانه زخم های سرشکافته...
چه کسی می داند...
شاید دوباره دنیا جایی وارونه شد...

نوشته شده در یکشنبه 10 دی 1396 ساعت 00:35 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
آلبوم عکس
یه دیوار
کوه
سکوت جنگل
ترانه چشمانت
داستان
آخرین تصویر
قله تنهایی
تغییر فصل
آشوب باران