واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

من غرق خیال...
تو خود خیال...
شاید بهتر بود که...
تو رویایی در خوابم بودی...
حداقل خواب ها گاهی تعبیر می شوند...

خیال چیزی نیست...
جز یک جور چین ذهنی...
با تصویرها و حرف های درون ذهن...
که تا چند ثانیه لبخند...
بیشتر دوام ندارد...

همه چیز از یک تصویر قدیمی....
یا یک حرف آشنا شروع می شود...
اما اغلب با یک لبخند سرد...
یا یک سقوط طولانی تمام می شود...

من به خواب ها بیشتر معتقدم...
چون حداقل با تمام وجود...
چیزی را که می خواهی احساس می کنی...
شده به کوتاهی یک پلک بر هم زدن....
حتی اگر آن خواب یک کابوس باشد...

نوشته شده در جمعه 15 دی 1396 ساعت 23:45 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
دلتنگی
پیر سفر
هذیان
حق انتخاب
واژه های بارانی
یک شب مهتاب
حوصله پرواز
مردن و نفس کشیدن
سنگ صبر
تاریکی سکوت