واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

چنان در پی تو دویدم...
که انگار کودکی به دنبال بادبادک اش...

بادبادکی که به نخی بند بود...
و به بادی پاره شد و از دستش رفت...
رفت و رفت تا دور دورتر...
و کودک هر چه دوید و دوید نرسید...

روز به انتها رسید...
و کودک...
با غصه تمام دنیای که از دستش رفت...
به خانه آمد...
و حالا می داند که باقی شب...
کابوسی است به رنگ بادبادک...

از خودم دور شدم...
تا شاید تو را فراموش کنم...
اما نمی دانستم که...
هر چه فاصله ها بیشتر شود...
به همان اندازه دلتنگی بیشتر می شود...

نوشته شده در پنجشنبه 21 دی 1396 ساعت 23:58 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
نفس هایم
کابوس هر شب
عابر بهمن
شب تولدم
آئینه
جمعه
باد
زندگی
زنجیر چشمان تو
قفس خیال