واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

دیگر بعد از این من...
و آن همه ماه بهمن...
چیزی نخواهد ماند...
جز یک قاب عکس برفی...
با یه عابر و جای قدم هاش...
که همه این ماه های بهمن را...
گذشت‌ از خودش و آرزوهاش...

عابری در سفر سکون...
که نه می‌توانست برود...
و نه می‌توانست بماند...
فقط روزها را کنار هم گذاشت...
برای تکمیل کردن پازل تنهایی...

تمام این سال ها...
یا روزها کوتاه آمدند یا شب ها...
من اما گذشتم و گذشتم...
بی آنکه با خودم کنار بیایم...

نوشته شده در یکشنبه 1 بهمن 1396 ساعت 23:19 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا