واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

روز ها...
می آیند و می روند...
آسان‌ می آیند...
اما سخت می روند...
برخلاف تو...

نفس هایم...
تب کرده اند...
می سوزند و می سوزانند...

حرف ها ،بی تو...
در من حبس شده اند...
و جرات کلمه شدن را ندارند...

چشم هایم...
در حسرت سایه های است...
که واقعیت نمی پذیرند...
درست مثل دلم...
که مدام عقل را...
محکوم می کند به بدبینی...

کاش بودی...
و پایان می دادی...
به تمام این جدال ها...
من دیگر از پس خودم بر نمی آیم...

نوشته شده در سه شنبه 3 بهمن 1396 ساعت 23:35 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
دلتنگی
پیر سفر
هذیان
حق انتخاب
واژه های بارانی
یک شب مهتاب
حوصله پرواز
مردن و نفس کشیدن
سنگ صبر
تاریکی سکوت