واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

خسته ام...
تمام‌ روز را دویدم...
تا به شب برسم...
که شاید در پشت پرده شب...
اتفاق تازه ای بیفتد...
اتفاقی مثل تو...

من به شب خوشبینم...
شب دنیای بکری است که...
دست آدم ها هنوز به عمقش نرسیده...
تا مثل روز رنگش کنند...
و به بهانه گمشده ای...
روحش را زیر پا بگذارند...

شب...
انتظار بزرگی است...
که آدم‌ های خسته را...
با خود می برد تا رویا...
یک رویای شیرین...
اما بی پایان...

کاش سرزمین رویاها...
مثل تنهای ما آدم ها...
یک چهار دیواری بلند و محکم بود...
تا هیچوقت از آن خارج نمی شدیم...

نوشته شده در چهارشنبه 4 بهمن 1396 ساعت 23:29 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا