واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

با من حرف بزن خوب من...
صدای تو آرامش بخش است...
در صدای تو...
رازی نهفته است...
که فقط دلم آن را می فهمد...

وقتی با تو حرف می زنم...
تمام من فراموش می شود...
تو می مانی و تو...
تو می مانی و لحظه های ناب زندگی...
تو می مانی و یک رویای واقعی...

با من حرف بزن خوب من...
حرف های تو باران است...
برای کویر خشک و باران ندیده...
حرف های تو همان عطر گل توی باغچه است...
که هیچوقت از گل دادن خسته نشد...

صدای تو...
موسیقی خوب احساس است...
و هر کسی که...
نت مخصوص زندگی را بشناسد...
می داند که زندگی با تو به وجد می آید...

نوشته شده در چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت 23:32 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
دلتنگی
پیر سفر
هذیان
حق انتخاب
واژه های بارانی
یک شب مهتاب
حوصله پرواز
مردن و نفس کشیدن
سنگ صبر
تاریکی سکوت