واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

آدم ها یک بار می‌میرند...
آن هم وقتی که...
فراموش بشوند...

لزوما نفس کشیدن...
به معنی زنده بودن نیست...
اگر یک روز یاد نشوی...
هزار بار خواهی مرد با ثانیه ها...

به‌خودم قول داده ام...
تا وقتی که من نفس می کشم...
نگذارم تو بمیری...
حتی شده با کلمه ها تو را فریاد بزنم...
فریاد می زنم، تا بدانی...
تو هرگز از یاد نخواهی رفت...

چه میدانی تو...
در کسی که می میرد...
و مردن خود را به چشم می بیند...
چه غوغایی است...

نوشته شده در شنبه 21 بهمن 1396 ساعت 23:27 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
در امتداد شب
تصویر
شب و آسمان
این همه گذشته
هذیان های من
ذات عاشقی
وهم
دلتنگی
خواب
حال خراب