واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

می ترسم...
از اینکه عاشق شوی...
و مثل من تنها بمونی...
در خیالت تا صبح...
خواب پرواز بببنی...

می ترسم...
که پیر عشق شوی...
و ندانی که عاشقت...
از دیدن پریشانیت...
یک شبه موی سپید کرده...

می ترسم...
از تو و از این عشق...
که روزها را زندانی کرده اید...
و تمام دل را...
به شب مبتلا کردید...

می ترسم...
از این عشق و از این دل...
که تو را مسافر کرد...
و مرا در جوانی...
پیر سفر کرده...

نوشته شده در جمعه 27 بهمن 1396 ساعت 23:25 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
به هیچ چیز...
این روزها
قایق
تمام نشدنی
در حضور شرح تو
بی وفا
تاریکی مطلق
پرواز پایانی
شیشه
اتاق تنهایی