واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

چه کسی به اندازه ما...
عاشق پرواز است...
که از خاک و آب و آتش...
با دستانی خالی و مشتاقانه...
به سوی آسمان پر می کشیم...

ما حتی...
از آسمان به آسمان پرواز می کنیم...
هر چند که پرهایمان را...
روی همین خاک قیچی کرده اند...

ما از خاکیم...
اما خاک ما را نمی پذیرد...
برای همین ما را...
به آتش یا آب می سپارد...
همان طور که یک مسافر را...

نمی دانم تا کی باید...
از حادثه استقبال کنیم...
به جای آنکه مثل مادری مهربان...
یا همسر و فرزندانی نگران...
عادت نکرده ایم یک بار برای همیشه...
حادثه را با کاسه ای آب...
از این خاک بدرقه کنیم... 

نوشته شده در دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت 00:30 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
همنشین شب
سکوت
پرستو ها
بن بست
خیال
شبی عمیق
خوب ترین خوب ها
هذیان
تب
تو