واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

باران یعنی...
تو سکوت کن من می بارم...
اما مگر می شود...
مگر می شود بی قراری ها را...
خاطره ها را...
تنهایی ها را...
زیر باران نبرد و خیس نکرد...

فکر را باید زیر باران پر داد...
تا زیر آسمان ابری...
بماند و تو را جستجو کند...
حتی اگر تو آن طرف ابر ها...
در رویای خورشید باشی...

خدا باران را آفرید...
تا آدم ها...
رویا های خود را...
در تن خشک و بی روح تنهایی...
سبز نگه دارند...

نوشته شده در سه شنبه 8 اسفند 1396 ساعت 00:33 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
همنشین شب
سکوت
پرستو ها
بن بست
خیال
شبی عمیق
خوب ترین خوب ها
هذیان
تب
تو