واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

در فصل کوچ چلچله ها...
اگر آمدی که هیچ...
خودم می دانم با دلی که...
بی اجازه رفت چه کنم...

اما اگر نیامدی...
دلی را که با خود بردی...
بسپار به دست آخرین چلچله...
که قرار است...
دلتنگ شود و برگردد...

کوچ بهانه است...
پرنده ها می روند که برگردند...
اما تو و دل...
می روید که بسوزانید...
تمام خاطر ها را...
پای سرمای نبودن...

تمام فصل ها...
می آیند که بروند...
اما فصل عاشقی...
می آید که بماند...
مثل تنهایی و دلتنگی...

نوشته شده در سه شنبه 8 اسفند 1396 ساعت 23:15 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا