واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

در فصل کوچ چلچله ها...
اگر آمدی که هیچ...
خودم می دانم با دلی که...
بی اجازه رفت چه کنم...

اما اگر نیامدی...
دلی را که با خود بردی...
بسپار به دست آخرین چلچله...
که قرار است...
دلتنگ شود و برگردد...

کوچ بهانه است...
پرنده ها می روند که برگردند...
اما تو و دل...
می روید که بسوزانید...
تمام خاطر ها را...
پای سرمای نبودن...

تمام فصل ها...
می آیند که بروند...
اما فصل عاشقی...
می آید که بماند...
مثل تنهایی و دلتنگی...

نوشته شده در چهارشنبه 9 اسفند 1396 ساعت 00:15 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
همنشین شب
سکوت
پرستو ها
بن بست
خیال
شبی عمیق
خوب ترین خوب ها
هذیان
تب
تو