واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

دل بسته ام به تو...
با بند عشق...
حالا انتخاب با توست...
اگر بروی یا بمانی...
پابند تو ام...

من اسیر چشمان تو شدم...
از وقتی که یواشکی...
به رویاهایم سرک کشیدی...
همانجا که مثل نقاشی ماهر...
برای آرزو هایم یک جفت پر کشیدی...

من نگاهم به آسمان بود...
تو از میان تاریکی شب آمدی...
و در مسیر رفتنت...
نفس به نفس...
ماه را کشدی...

من دل بسته ام به تو...
به چشمانت...
به ماه...
به بال های که...
برای آرزو هایم کشیدی...

نوشته شده در پنجشنبه 10 اسفند 1396 ساعت 23:53 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا