واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

دل بسته ام به تو...
با بند عشق...
حالا انتخاب با توست...
اگر بروی یا بمانی...
پابند تو ام...

من اسیر چشمان تو شدم...
از وقتی که یواشکی...
به رویاهایم سرک کشیدی...
همانجا که مثل نقاشی ماهر...
برای آرزو هایم یک جفت پر کشیدی...

من نگاهم به آسمان بود...
تو از میان تاریکی شب آمدی...
و در مسیر رفتنت...
نفس به نفس...
ماه را کشدی...

من دل بسته ام به تو...
به چشمانت...
به ماه...
به بال های که...
برای آرزو هایم کشیدی...

نوشته شده در جمعه 11 اسفند 1396 ساعت 00:53 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
همنشین شب
سکوت
پرستو ها
بن بست
خیال
شبی عمیق
خوب ترین خوب ها
هذیان
تب
تو