واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

با من از فردا نگو...
وقتی ما...
محکوم به بودن در اکنون هستیم...
همین تنهایی و فاصله...

خودت را به کوچه علی چپ نزن...
وقتی تمام حرف های من...
و تمام بهانه های که می گیرم...
به تو ختم می شود...

نگو نمیشه...
نگو یه جای کار درست نیست...
نگو من، نگو تو...
یک بار فقط بگو ما...
تا زندگی عادت کند به دیدن ما...

با من از فردا نگو...
همان فردایی که هیچ کس ندیده...
تمام دیروزهای بی خاطره...
همان فردایی بود که گذشت...

نوشته شده در دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت 22:29 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا