واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

چیزی از من نمانده...
جز این من بی من...
نه حواسی و نه رویایی...
تمام مرا تو برده ای...
به آنجا که...
حتی این من جایی ندارد...

آواره ام...
از این رویا به آن رویا...
همه جا با من هستی...
و هیچ کجا با تو نیستم...

گفتم خبری از تو بگیرم...
از باد پرسیدم...
اوف کشید...
و سرکش شد...
و رفت تا دور...

از ابر پرسیدم...
نم اشک بارید و بارید...
از رود پرسیدم...
سر به سنگ کوبید و گذشت...
از خاک پرسیدم...
خاک بر سر کرد و ماند...
ماند با جای پای یک غریبه ی آشنا...

دل طاقت ندارد...
پیر تر از آن است که...
خبر سر بالا بشنود از تو...
هر بار به دروغ می گویم...
می آیی این بار...
با یک فصل جدید...
اما هر فصل که می آید...
قول فصل بعد را می دهم...
من بد قول نبودم...
تو بد قولم کردی...
بابت قولی که ندادی هیچوقت...

نوشته شده در شنبه 4 فروردین 1397 ساعت 22:41 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
به هیچ چیز...
این روزها
قایق
تمام نشدنی
در حضور شرح تو
بی وفا
تاریکی مطلق
پرواز پایانی
شیشه
اتاق تنهایی