واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

به نوای شب گوش می دهم...
در سکوتی خیره مانده به دور...
آنجا که حتی شب نمی داند کجاست...

من سکوت را می‌فهمم...
چون فقط در سکوت است که...
می توانم با تو حرف بزنم...
و صدای تو را بشنوم...
سکوت انگیزه تمام رویاهاست...
چه به لبخند ختم شود...
و چه به کابوس...

تمام شب را...
با من قدم بزن در رویاهایم...
نترس...
رویاهایم طلوع ندارند...
یکی بعد از دیگری..
پشت هم غروب می کنند...

نوشته شده در دوشنبه 6 فروردین 1397 ساعت 23:32 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
همنشین شب
سکوت
پرستو ها
بن بست
خیال
شبی عمیق
خوب ترین خوب ها
هذیان
تب
تو