واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

پیله بسته ام در خودم...
و برای دیدنت سکوت کرده ام...
اما بهار تو را می خواند...
شکوفه به شکوفه...
تو پروانه شو و بیا...

تولد لحظه ای است که...
چشم باز کنی...
و دنیایی را بببنی...
که بعد دیدنش دیگر چیزی یادت نباشد...
به خودم می پیچم و پیله می شوم...
تا با دیدنت به دنیا بیایم...

چه کردی تو با من...
که حرف به حرف...
تو را فریاد می زنم...
اما تو باز نمی خوانی...
یک کلمه از این فریاد را...
و همچنان بیگانه ای...
با صدای کلمات...

نوشته شده در پنجشنبه 9 فروردین 1397 ساعت 13:42 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا