واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

می گذرم...
از این روز ها...
از این روز های پر درد...
اما تو فکر فردا باش...
که فردا هیچ وقت...
برای آدم های تنها...
اتفاق نمی افتد...

فردا...
اتفاق ساده ای نیست...
که بخواهد بی امروز اتفاق بیفتد ...
فردا همین روزهاست...
که بی حادثه می گذرد...
فردا را باید امروز ساخت...

نوشته شده در دوشنبه 13 فروردین 1397 ساعت 22:38 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا