واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

می گذرم...
از این روز ها...
از این روز های پر درد...
اما تو فکر فردا باش...
که فردا هیچ وقت...
برای آدم های تنها...
اتفاق نمی افتد...

فردا...
اتفاق ساده ای نیست...
که بخواهد بی امروز اتفاق بیفتد ...
فردا همین روزهاست...
که بی حادثه می گذرد...
فردا را باید امروز ساخت...

نوشته شده در دوشنبه 13 فروردین 1397 ساعت 23:38 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
همنشین شب
سکوت
پرستو ها
بن بست
خیال
شبی عمیق
خوب ترین خوب ها
هذیان
تب
تو