واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

بین تمام آدم ها...
من آن بیگانه ترینم...
که سال هاست تو را می شناسم...

می دانم بیگانه می مانیم...
آشنا ترین بیگانه ای که...
سال ها بعد در خیابان...
همدیگر را خواهیم دید...

پس بیا به هم لبخند بزنیم...
و این لبخند...
همان نشانه آشنا بین ما باشد...
نشانه ای آشنا...
بین دو بیگانه...

نوشته شده در سه شنبه 14 فروردین 1397 ساعت 15:57 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
به هیچ چیز...
این روزها
قایق
تمام نشدنی
در حضور شرح تو
بی وفا
تاریکی مطلق
پرواز پایانی
شیشه
اتاق تنهایی