واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

این چه هواییِ...
نه خماری و نه مستی...
فقط ساعت ها...
چشم به نقطه نامعلوم بستی...
پس چرا کسی صدایت نمی زند...
که چرا تنهای تنها نشستی...
بیا از خودت بیرون...
تو با من دست در دستی...

خیال جنون می آورد...
هر لحظه از درونت...
یک خاطره پر خون می آورد...
شاید تو یادت نباشد...
اما خیال...
مو از ماست بیرون می آورد...
هر لحظه از درونت...
خیال، جنون می آورد...

نوشته شده در پنجشنبه 16 فروردین 1397 ساعت 15:54 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
همنشین شب
سکوت
پرستو ها
بن بست
خیال
شبی عمیق
خوب ترین خوب ها
هذیان
تب
تو