واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

این چه هواییِ...
نه خماری و نه مستی...
فقط ساعت ها...
چشم به نقطه نامعلوم بستی...
پس چرا کسی صدایت نمی زند...
که چرا تنهای تنها نشستی...
بیا از خودت بیرون...
تو با من دست در دستی...

خیال جنون می آورد...
هر لحظه از درونت...
یک خاطره پر خون می آورد...
شاید تو یادت نباشد...
اما خیال...
مو از ماست بیرون می آورد...
هر لحظه از درونت...
خیال، جنون می آورد...

نوشته شده در پنجشنبه 16 فروردین 1397 ساعت 14:54 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا