واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

میخواهم شب ها را...
بسپارم به تو...
تا با خود ببری...
من نمی‌توانم این همه شب را...
در خودم مچاله کنم...

من همش دو حرف هستم...
که گاهی حتی...
در خاطر خودم هم نیستم...
این شب ها اما از تو پر شده اند...
از تو با یک دنیا حرف...
حرف های که شب ها را...
سیاه و سنگین کرده اند...

می خواهم خالی باشم...
خالی از شب...
خالی از خیال و خاطره...
خالی از حرف...
من پر شده ام از این همه هیچ...
می خواهم خالی باشم...
حتی خالی از خودم...

نوشته شده در جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 23:49 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
همنشین شب
سکوت
پرستو ها
بن بست
خیال
شبی عمیق
خوب ترین خوب ها
هذیان
تب
تو