واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

میخواهم شب ها را...
بسپارم به تو...
تا با خود ببری...
من نمی‌توانم این همه شب را...
در خودم مچاله کنم...

من همش دو حرف هستم...
که گاهی حتی...
در خاطر خودم هم نیستم...
این شب ها اما از تو پر شده اند...
از تو با یک دنیا حرف...
حرف های که شب ها را...
سیاه و سنگین کرده اند...

می خواهم خالی باشم...
خالی از شب...
خالی از خیال و خاطره...
خالی از حرف...
من پر شده ام از این همه هیچ...
می خواهم خالی باشم...
حتی خالی از خودم...

نوشته شده در جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 22:49 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا