واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

تمام این کلمات...
شبیه تو هستند...
نمی توانم ننویسمت...
از تو همین کلمات برایم مانده...
کلماتی که مدام در ذهنم ول می خورند...
تا تو را باز سازی کنند...

همین تو...
کم کلمه ای نیست...
خود خود توست...
کافیه جای بخوانم تو...
یا از کسی بشنوم تو...
محال است تو را یادم نیاورد...

و اینکه هر بار...
بخواهم بنویسم تو...
دلم می لرزد...
و من این لرزیدن را دوست دارم...
چون بخاطر توست...

نوشته شده در یکشنبه 26 فروردین 1397 ساعت 22:19 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
بخوانم
در اولین سطر کوچ
برگ و مرگ آرزوها
تکه ای مشوش
موسیقایی تنهایی
بال پرواز
نوشتن
مسلخ
باور نمی کنم
انزوا