واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

تمام این کلمات...
شبیه تو هستند...
نمی توانم ننویسمت...
از تو همین کلمات برایم مانده...
کلماتی که مدام در ذهنم ول می خورند...
تا تو را باز سازی کنند...

همین تو...
کم کلمه ای نیست...
خود خود توست...
کافیه جای بخوانم تو...
یا از کسی بشنوم تو...
محال است تو را یادم نیاورد...

و اینکه هر بار...
بخواهم بنویسم تو...
دلم می لرزد...
و من این لرزیدن را دوست دارم...
چون بخاطر توست...

نوشته شده در یکشنبه 26 فروردین 1397 ساعت 23:19 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
همنشین شب
سکوت
پرستو ها
بن بست
خیال
شبی عمیق
خوب ترین خوب ها
هذیان
تب
تو