واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

دارم روزها را دسته بندی می کنم...
روزهای عادی یک طرف...
روزهای با تو یک طرف...
روزهای خیالی یک طرف...

اما هر چه بیشتر عقب می روم...
خبری از تو نیست...
یعنی من...
تمام این روز های عادی را...
فقط خیال می کردم تو هستی...

باور نمی کنم...
که تمام روزهایم اینطور گذشته باشد...
بی تو...
و در خیال...

به فرض درست باشد...
پس این کلمات چه می گویند...
و از چه کسی می گویند...
مگر یک آدم می تواند برای خودش تصویر سازی کند...
آن هم از کسی که...
حتی یک بار ندیده باشد...
مطمئنم من دیدمت بارها...
و با هم حرف زدیم...

لبخند هایت...
دست هایت...
نگاهت...
بی انصاف...
تو چه کردی با من...
دلم بس نبود...
که تمام روزهای با هم بودن را با خودت بردی...

نوشته شده در شنبه 1 اردیبهشت 1397 ساعت 22:45 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
به هیچ چیز...
این روزها
قایق
تمام نشدنی
در حضور شرح تو
بی وفا
تاریکی مطلق
پرواز پایانی
شیشه
اتاق تنهایی