واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

اگر پریشان می نویسم...
اگر که نوشته هایم...
خود را به کوچه علی چپ می زنند...
اگر مفهوم نوشته هایم...
نهفته در نامفهومی است...
اگر، اگر، اگر...

اصلا بی خیال همه این اگرها...
تو فقط بگو که...
تو چرا نیستی...
تا من بگویم که چرا...
نوشته هایم کج دار و مریض هستند...

حرف های دل هر کسی...
همان حال اوست...
که در تنهایی های خود دارد...
نه لبخند های که...
در میان جمع بر لب دارد...

من یاد گرفته ام...
تا پریشانی هایم را بنویسم...
تا مثل تمام آدم ها...
یادم نرود که...
در کدام روز زیر این ماسک همیشگی...
چه حالی داشتم...

نوشته شده در شنبه 22 اردیبهشت 1397 ساعت 23:35 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
آلبوم عکس
یه دیوار
کوه
سکوت جنگل
ترانه چشمانت
داستان
آخرین تصویر
قله تنهایی
تغییر فصل
آشوب باران