واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

اگر پریشان می نویسم...
اگر که نوشته هایم...
خود را به کوچه علی چپ می زنند...
اگر مفهوم نوشته هایم...
نهفته در نامفهومی است...
اگر، اگر، اگر...

اصلا بی خیال همه این اگرها...
تو فقط بگو که...
تو چرا نیستی...
تا من بگویم که چرا...
نوشته هایم کج دار و مریض هستند...

حرف های دل هر کسی...
همان حال اوست...
که در تنهایی های خود دارد...
نه لبخند های که...
در میان جمع بر لب دارد...

من یاد گرفته ام...
تا پریشانی هایم را بنویسم...
تا مثل تمام آدم ها...
یادم نرود که...
در کدام روز زیر این ماسک همیشگی...
چه حالی داشتم...

نوشته شده در شنبه 22 اردیبهشت 1397 ساعت 22:35 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
قدم هایت
هنوز کمی امیدوارم
دست جا مانده
سپید
آدم های کاغذی
بگذار آسمان بتپد
همزاد فاصله‌ها
انتهای شب
اولین اشتباه
سایه