واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

تو...
یک شب بی پایانی...
در پایان تمام روزهای که...
گذشت و نگذشت...

تو یک خاطره ای...
از یک رویا...
از یک خواب خوش بی پایان...
برای تمام شب های که...
چشمم نخفت...

نوشته شده در یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 ساعت 23:58 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
یک تکه از آسمان
خواب
خسته ام
از خواب هایم بگذر
غزل عاشقانه
از تو می گویم
هستی و نیستی
فاصله
حواست هست
داستان