واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

از فاصله بین کلمات که می گذرم...
یاد تو می افتم و...
این همه فاصله لعنتی...

فاصله چیز عجیبی است...
یک سکوت کوتاه...
که معنی می دهد به کلمات...
اما در مورد آدم ها...
بی معنی ترین حرکت است...
که آدم را در سکوت غرق می کند...
در واقع زجر کُش می کند...

میگن باید ساخت...
مگر با فاصله می توان چیزی ساخت...
جز دلتنگی و انتظار...
فاصله فقط فرو می ریزد...
هر چه را که قبلا ساخته بودی...

نوشته شده در چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ساعت 22:39 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
به هیچ چیز...
این روزها
قایق
تمام نشدنی
در حضور شرح تو
بی وفا
تاریکی مطلق
پرواز پایانی
شیشه
اتاق تنهایی