واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

از فاصله بین کلمات که می گذرم...
یاد تو می افتم و...
این همه فاصله لعنتی...

فاصله چیز عجیبی است...
یک سکوت کوتاه...
که معنی می دهد به کلمات...
اما در مورد آدم ها...
بی معنی ترین حرکت است...
که آدم را در سکوت غرق می کند...
در واقع زجر کُش می کند...

میگن باید ساخت...
مگر با فاصله می توان چیزی ساخت...
جز دلتنگی و انتظار...
فاصله فقط فرو می ریزد...
هر چه را که قبلا ساخته بودی...

نوشته شده در چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ساعت 23:39 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
یک تکه از آسمان
خواب
خسته ام
از خواب هایم بگذر
غزل عاشقانه
از تو می گویم
هستی و نیستی
فاصله
حواست هست
داستان