واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

صدایی از تو...
درون من پیچیده...
که مدام مرا می خواند...
سر می چرخانم...
هیچ کجا نیستی...
تو که نبودی...
از کجا در من نفوذ کردی...
چطور هم هستی و هم نیستی...

اگر قرا بود نباشی...
چرا نگاهت دنبالم می کند...
چرا صدایت...
صدایم می کند...

من همینطور هم دیوانه و مجنون هستم...
به هر نگاهی مشکوکم...
و به هر صدایی کنجکاو...
احتیاجی به خیالاتی کردنم نبود...
من حتی در آینه...
به جای خودم تو را می بینم...

دیگر اعتمادی به خودم ندارم...
هر وقت از تو می گویم...
می دانم که دارم خودم را گول می زنم...
اما باز حرف تو که می شود...
من باور می کنم که هستی...

نوشته شده در پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 ساعت 23:54 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
در امتداد شب
تصویر
شب و آسمان
این همه گذشته
هذیان های من
ذات عاشقی
وهم
دلتنگی
خواب
حال خراب