واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

از تو می گویم...
چون هنوز تو رو یادم هست...
من رو یادت هست...
هنوز هم همانم...
همان که بی خبر به دیدارت می آمد...
هنوز هم بی خبر به دیدارت می آیم...

چند کلمه آشنا...
مدام در شعر هایم تکرار می شود...
من این ها را دوست دارم...
چون تنها یادگار تو هستند...
من از تو می گویم...
چون تو تنها خاطره روشن من هستی...

کاش باشی...
مثل خیال...
مثل این کلمات هر شبه...
مثل نگاهت...
اما این بار واقعی تر از گذشته ها...
نه با خیال و در این چند خط شعر...
کاش باشی...
با دست هایت...
تا لمس کنم و بخوانم...
مثل هر نابینایی...
دوستت دارم را از خط های دستانت...

نوشته شده در جمعه 28 اردیبهشت 1397 ساعت 22:52 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
ناتمام
داستان چشمانت
غوطه‌ور
پاییز اگر بگذرد
یک مشت رویا
خاطره ها
پارادوکس پرواز و قفس
ایستاده‌ام
برگ و باد
خوره تنهایی