واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

درد دارد...
نابرابری های دنیا...
آرامش سهم هیچ کس نیست...
فقط اسمی است برای...
امید دادن به تاب و توان آدم ها...

از چشمی که می بیند...
پرواز یک رویا را...
تا گوشی که می شنود...
زجه های دل را...
چه انتظاری است وقتی...
دست ها بند آمده اند دوست داشتن را...

چطور از هم نمی پاشد دنیا...
از این نابرابری...
از این بی مهری آدم ها...
از این سرد گذشتن ها...
وقتی دل آسان می سوزد...
و هیچ بارانی...
خاموش نمی کند این آتش را...

نوشته شده در پنجشنبه 3 خرداد 1397 ساعت 22:46 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
قدم هایت
هنوز کمی امیدوارم
دست جا مانده
سپید
آدم های کاغذی
بگذار آسمان بتپد
همزاد فاصله‌ها
انتهای شب
اولین اشتباه
سایه